Er CBD lovligt i Danmark?

Ja, alle vores CBD-produkter har et THC-indhold på mindre end 0,2%, hvilket er betydeligt lavere end den lovlige grænse på 0,2%, hvilket gør det fuldt lovligt i Danmark. Aldersgrænsen for lovlig erhvervelse er 18 år.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om euforiserende stoffer blev ændret den 1. juni 2018 af Sundheds- og Ældreminister Ellen Trane Nørby og trådte i kraft per 1. juli 2018, hvilket betød at "Planter og plantedele af den på liste A som nr. 1 opførte slægt samt tilberedninger fremstillet af planter eller frø af samme slægt, hvis planten, plantedelen eller tilberedningen har et indhold af tetrahydrocannabinol på højst 0,2 pct." blev fjernet fra Lov om euforiserende stoffer.