Er CBD olie lovligt i Danmark?

I denne artikel vil vi forklare, hvorfor CBD olier som udgangspunkt er lovlige i Danmark, men hvorfor næsten alle CBD produkter på det danske marked alligevel er ulovlige.

Generelt er det vigtigt at skelne mellem CBD produkter og medicinsk cannabis, da de reguleres forskelligt i Danmark.

Alle Formula Swiss produkter er registrerede og lovlige i Danmark.

Lovgivning om CBD produkter fremstillet af industrihamp

CBD produkter, der er lavet af industrihamp med et THC-indhold på mindre end 0,2%, blev gjort lovlige i Danmark den 1. juni 2018, da "Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om euforiserende stoffer" blev ændret den 1. juni 2018 af Sundheds- og Ældreminister Ellen Trane Nørby og trådte i kraft per 1. juli 2018, hvilket betød at:

"Planter og plantedele af den på liste A som nr. 1 opførte slægt samt tilberedninger fremstillet af planter eller frø af samme slægt, hvis planten, plantedelen eller tilberedningen har et indhold af tetrahydrocannabinol på højst 0,2 pct." blev fjernet fra Lov om euforiserende stoffer.

Aldersgrænsen for lovlig erhvervelse af 18 år. Læs mere hos Retsinformation.dk.

Mens CBD olie er lovligt at sælge og bruge i Danmark, er der strenge regler for markedsføring og salg af disse produkter. CBD produkter må ikke markedsføres med sundhedsanprisninger, medmindre de er godkendt som medicin af Lægemiddelstyrelsen.

Overblik over de væsentligste grunde til at CBD produkter ikke er lovlige i Danmark

Langt de fleste CBD produkter på det danske marked er ulovlige, fordi de enten indeholder for højt et indhold af THC, eller markedsføres som medicin, fødevarer, drikkevarer, kosttilskud eller tilsvarende, eller fordi de ikke er korrekt registreret i EU´s kosmetikdatabase.

Lovbrud Beskrivelse
THC-indholdet overstiger lovlige grænseværdier CBD-produkter i Danmark må ikke indeholde mere end 0,2% THC for at være lovlige. Hvis THC-indholdet overstiger denne grænseværdi, anses produktet for at være ulovligt i forhold til Bekendtgørelse om euforiserende stoffer (se §4).
Produktet markedsføres som medicin eller med medicinske egenskaber

Produkter, der hævder at behandle, helbrede eller forebygge medicinske tilstande eller sygdomme, anses for at være medicinske produkter og kræver godkendelse fra Lægemiddelstyrelsen eller Europa-Komissionen. Det er kun Lægemiddelstyrelsen, som kan vurdere, om et produkt er et lægemiddel i Danmark. Uden godkendelse anses de for at være ulovlige.

Lægemiddelstyrelsen har en liste over lægemidler, som er ulovlige at sælge i Danmark. Den indeholder en lang række ulovlige CBD produkter, der desværre stadig sælges af danske forhandlere.

Produktet markedsføres som fødevarer, drikkevarer eller kosttilskud

Fødevarer skal generelt overholde fødevarelovgivningen, herunder Novel Food forordningen i EU-rige, som siger, at fødevarer, som ikke har været konsumeret i nævneværdigt omfang i EU før 15. maj 1997, skal risikovurderes og godkendes, inden de må markedsføres i EU.

CBD produkter, der markedsføres som fødevarer, drikkevarer eller kosttilskud, er at betragte som Novel Food og kræver derfor godkendelse fra Fødevarestyrelsen for at være lovlige. Læs mere hos Fødevarestyrelsen.

Produktet er ikke registreret i EU's kosmetikdatabase

CBD produkter, der er beregnet til kosmetisk brug, skal registreres i EU's Cosmetic Products Notification Portal. Hvis produktet ikke er registreret i EU-databasen, anses det for at være ulovligt.

Alle Formula Swiss produkter er registreret i databasen, men det er ca. 99% af de øvrige CBD produkter på det danske marked ikke, hvilket gør dem ulovlige at købe, indføre, opbevare eller anvende.