Argecanna

ARGE CANNA er en østrigsk non-profit forening, der støtter patienter, der bruger eller er interesseret i medicinsk cannabis.

Organisationens mål er bl.a. at øge bevidstheden om cannabis' terapeutiske muligheder og medicinske potentiale, at udvide sygesikringsdækningen for cannabinoide lægemidler og at reducere prisen på cannabisprodukter.

ARGE CANNA tilbyder personlig patientrådgivning og støtte, lobbyer på vegne af patienternes interesser, udvikler forskningsprojekter og undersøgelser, indsamler videnskabelige data osv.

Lovgivningssituationen i Østrig

I Østrig er cannabis underlagt bestemmelserne i loven om narkotiske stoffer (SMG). Klassificeringen af cannabis som et afhængighedsskabende stof er baseret på FN's konvention om narkotiske stoffer. Det er en strafbar handling at erhverve, besidde, producere, importere, eksportere eller give eller overdrage cannabis eller at give cannabis til en anden person. Forbrug bør ikke straffes, men i praksis er forbrug også kriminaliseret, fordi det næsten altid går hånd i hånd med besiddelse.

En undtagelse for produktion af medicinsk cannabis findes kun for Agenturet for Sundhed og Fødevaresikkerhed (AGES). AGES ejes af Republikken Østrig, repræsenteret af forbundsministerne for sundhed og landbrug. Siden en lovændring i 2008 har AGES haft tilladelse til at dyrke medicinsk cannabis og videregive det til autoriserede kunder, som regel virksomheder i medicinalindustrien. Til dette formål blev §6a ændret i 2008. Der er således tale om et monopol for den østrigske stat på produktion af medicinsk cannabis.

Stolt medlem siden 2018

Formula Swiss har ydet økonomisk støtte til ARGE CANNA siden 2018.

Besøg Arge-Canna.at