GMP og ISO certificeringer

Vores virksomhed har anvendt Good Manufacturing Practices (GMP) og den officielle ISO 22716-2007-standard i mange år og blev officielt certificeret i 2019.

Hvad er god fremstillingspraksis (GMP)?

Good Manufacturing Practice (GMP) er et komplet kvalitetstyringssystem til at sikre, at produkter konsekvent produceres og kontrolleres i overensstemmelse med definerede kvalitetsstandarder. Det er udformet med henblik på at minimere de risici, der er forbundet med enhver produktion, som ikke kan elimineres ved at teste det endelige produkt. Vores mål er at sikre, at vores produkter er sikre og af højeste kvalitet.

GMP dækker alle aspekter af produktionen lige fra udgangsmaterialer (frø, planter, jord osv.), lokaler, udstyr, til uddannelse og personlig hygiejne for personalet. Detaljerede skriftlige procedurer er afgørende for hver proces, der kan påvirke kvaliteten af det færdige produkt. Der skal være systemer, der kan dokumentere, at de korrekte procedurer konsekvent følges på hvert trin i fremstillingsprocessen - hver eneste gang et produkt fremstilles.

Good Manufacturing Practices (GMP) er obligatorisk for kosmetik

Det er overraskende for mange, at god fremstillingspraksis (GMP) for kosmetiske produkter er obligatorisk i EU og stærkt anbefalet af mange andre lande, f.eks. i USA.

Kosmetikforordningen (EF) 1223/2009 kræver, at alle kosmetiske produkter, der markedsføres på det europæiske marked, skal overholde god fremstillingspraksis (GMP), der er fastsat i ISO 22716-standarden.

Forordningen kræver, at vi tilføjer en overensstemmelseserklæring samt en produktinformationsfil (PIF) for hvert eneste produkt.

Hvad er ISO 22716-standarden?

ISO 22716-standarden definerer kvaliteten og produktionen af kosmetiske produkter, der findes på det europæiske marked. Produkterne skal være i overensstemmelse med GMP og forordning 1223/2009.

Vores standard omfatter bl.a.:

✔Personale
✔Lokaliteter
✔Udstyr
✔Råvarer og emballageartikler
✔Fremstilling
✔Færdige produkter
✔Intern og ekstern test
✔Behandling af off-specifikation og afvigelser
✔Affald og biprodukter
✔Underentreprise mv.
✔Klager og tilbagekaldelser.
✔Forandringsledelse
✔Intern revision
✔Kvalitetsservice
✔Dokumentation

      Tidslinje

      Vores implementeringsproces af GMP- og ISO 22716-2007-standarden startede i begyndelsen af 2019 og blev færdiggjort i januar 2020.

      Vores implementerede standard er officielt notariseret i Zug, Schweiz.