Ansvarsfraskrivelse

Læs nedenstående grundigt igennem inden du bestiller eller anvender vores produkter

Indholdet på dette website anvendes udelukkende for egen risiko og regning.

Al information på dette website skal på ingen måde opfattes som medicinsk rådgivning eller anvisning, eller på nogen måde ses som erstatning for rådgivning af din egen læge eller anden professionel medicinsk eller sundhedsmæssig rådgivning. Du bør altid kontakte din egen læge og søge rådgivning om produkterne, inden du anvender vores produkter. Det er vigtigt, at du får afklaret om CBD- og THC-indholdige produkter på nogen måde kan skabe komplikationer i forhold til din krop, din sundhedstilstand, dine problemer eller din sygdom. Hvis du er i tvivl, så kontakt altid din egen læge for spørgsmål.

Det er særligt vigtigt for personer, der er gravide, ammer, kroniske syge eller under 18 år, at de drøfter anvendelse af CBD- og THC-indholdige produkter med deres egen læge, inden de indtager disse produkter.

Resultater præsenteret her på websitet i form af indhold i en artikel eller et medicinsk studie er ikke nødvendigvis repræsentative for alle andre mennesker. Alle mennesker er individuelle og reagerer forskelligt og individuelt på produkterne.

Formula Swiss AG frasiger sig ansvaret for forkert eller uhensigtsmæssig anvendelse af vores produkter, herunder - men ikke begrænset til - egenbehandling af sygdomme og problemer med vores produkter. Vores produkter bør ikke forveksles med medicin og bør aldrig anvendes som et alternativ til medicinsk behandling. Formula Swiss AG frasiger sig ansvaret for enhver direkte eller indirekte skade, der måtte ske som følge af at have anvendt information eller produkter fra dette website.

Eventuelle konflikter skal løses efter schweizisk ret ved en domstol i Schweiz.