Fremtiden for legalisering af cannabis i Frankrig: Vil de følge Tysklands eksempel?

18/08 2023
Fremtiden for legalisering af cannabis i Frankrig

Cannabisforbruget i Frankrig er bemærkelsesværdigt udbredt, hvilket fremhæves af nylige data fra det franske observatorium for narkotika og afhængighedstendenser. Deres seneste undersøgelse, der var rettet mod voksne i alderen 18-64 år, afslørede, at 10,6 % af de adspu

rgte havde forbrugt cannabis inden for det seneste år. Denne statistik giver anledning til et vigtigt spørgsmål: Hvornår vil Frankrig legalisere cannabis til brug for voksne?

I samarbejde med agenturet Santé Publique France viste den samme undersøgelse, at 47,3 % af deltagerne havde indtaget cannabis mindst én gang i deres liv. Til sammenligning rapporterer ca. 49 % af de voksne i USA, at de har brugt cannabis i hele deres liv, og ca. 12 % identificerer sig som årlige forbrugere. Mens USA fortsætter med at gøre fremskridt med hensyn til cannabisreformer, synes Frankrig at sakke bagud. Sidst på året ophævede Frankrig sit forbud mod CBD-produkter, men det ser ud til at være langt fra det ønskede fremskridt. Selv mens Tyskland bevæger sig i retning af legalisering, vælger de franske ledere en "vent og se"-tilgang.

Holder et vågent øje med Tyskland

Tysklands sundhedsminister, Karl Lauterbach, er i øjeblikket i gang med at lobbye i EU for at få godkendelse til at indføre en lovliggørelsesforanstaltning for voksne, hvilket ville føre til landsdækkende lovligt salg af cannabis. Lauterbach har modtaget "meget god feedback" fra EU og forventer en formel indførelse af foranstaltningen snart.

Lande verden over, især i Europa, følger nøje Tysklands handlinger. Tjekkiet har allerede udtrykt sin hensigt om at følge Tysklands eksempel, hvis legaliseringsforanstaltningen for voksenbrug vedtages. Desværre synes de franske ledere at indtage en mere passiv holdning.

"Frankrig vil nøje overvåge udviklingen af den tyske lovgivningsramme, især med hensyn til dens potentielle indvirkning på grænseoverskridende regioner", sagde den franske sundhedsminister François Brauns kontor i en erklæring til EURACTIV Frankrig. Disse kommentarer indgyder ikke tillid til Frankrigs hurtige skridt mod legalisering. De antyder snarere, at øget håndhævelse af forbuddet kan være på vej langs den fransk-tyske grænse.

Det folkesundhedsmæssige argument

Tyskland spiller en afgørende rolle i fremstødet for legalisering af cannabis på tværs af det europæiske kontinent. Den største hindring for en udbredt reform af voksenbrug er selve EU. Hvis Tyskland kan klare denne udfordring med succes, kan det være et mønster for andre europæiske lande, herunder Frankrig, at følge.

Med det næsthøjeste forbrug af cannabis i Europa er Frankrigs forbrugergrundlag unægteligt stort. Det meste af den cannabis, der forbruges i Frankrig, er ureguleret, hvilket giver anledning til betydelige problemer for folkesundheden. Indførelsen af en reguleret industri til brug for voksne kunne i høj grad afhjælpe disse problemer.

Dette argument er kernen i den tyske sundhedsministers sag til EU - en holdning, som Frankrig med fordel kunne støtte. Frankrigs økonomiske, sociale og miljømæssige råd har også anerkendt de folkesundhedsrisici i forbindelse med ureguleret cannabisforbrug og anbefaler legalisering. Det er afgørende for de franske politikere at følge dette råd og gå i retning af legalisering så hurtigt som muligt.

Frankrigs modvilje: Hvad holder dem tilbage?

På trods af overbevisende argumenter for legalisering af cannabis har de franske politikere været tilbageholdende med at følge andre lande, der bevæger sig i retning af reformer. Denne tøven kan tilskrives flere faktorer, herunder kulturelle og politiske påvirkninger samt den potentielle indvirkning på folkesundheden og sikkerheden. 

Kulturelle og politiske påvirkninger

I Frankrig har det politiske landskab historisk set været konservativt, når det gælder narkotikapolitik. Den strenge holdning til narkotika er rodfæstet i kulturelle værdier, der understreger vigtigheden af offentlig orden og traditionelle normer. Som følge heraf kan politikerne være tøvende over for en legalisering af cannabis af bekymring for den potentielle forstyrrelse af den sociale orden.

Oplysning om folkesundhed og sikkerhed

Franske ledere kan også være bekymrede over de potentielle konsekvenser af legalisering af cannabis for folkesundheden og sikkerheden. Disse bekymringer omfatter muligheden for øget cannabisbrug, især blandt unge mennesker, samt muligheden for en stigning i antallet af spirituskørsel og andre narkotikarelaterede hændelser. Ved at vedtage en "vent og se"-tilgang kan de franske politikere observere erfaringerne fra andre lande, der har legaliseret cannabis, såsom Tyskland, og bruge disse oplysninger til at træffe informerede beslutninger om deres egen narkotikapolitik.

Rollen for interessevaretagelse og den offentlige mening

For at Frankrig kan bevæge sig i retning af legalisering af cannabis, vil fortalere og den offentlige mening spille en vigtig rolle i udformningen af debatten. Efterhånden som flere lande, herunder Tyskland, vedtager progressive cannabispolitikker, kan franske borgere og interessegrupper i stigende grad presse deres regering til at overveje lignende reformer.

Faktisk set er den offentlige støtte til legalisering af cannabis i Frankrig vokset i de seneste år. En undersøgelse fra 2021 foretaget af det franske observatorium for narkotika og afhængighedstendenser viste, at 49 % af de adspurgte gik ind for en legalisering af cannabis til brug for voksne. Denne voksende støtte kan i sidste ende påvirke politikerne og bidrage til et skift i Frankrigs tilgang til cannabislovgivning.

Vejsen fremad: Hvad ligger i vente for legalisering af cannabis i Frankrig?

Mens Frankrig fortsætter med at overvåge fremskridtene i bestræbelserne på at legalisere cannabis i Tyskland og andre lande, er landets vej mod en reform fortsat usikker. Men med stigende offentlig støtte, øget bevidsthed om de folkesundhedsmæssige fordele ved et reguleret cannabismarked og potentialet for økonomisk vækst er det muligt, at Frankrig i sidste ende genovervejer sin holdning til legalisering af cannabis.

Mens det endnu ikke er afgjort, hvornår og hvordan Frankrig vil gå videre med en cannabisreform, er det klart, at landets politikere skal afveje fordelene og risiciene nøje. Ved nøje at observere andre landes erfaringer og tage hensyn til den skiftende offentlige mening kan Frankrig i sidste ende slutte sig til den voksende liste af nationer, der har taget legalisering af cannabis til voksenbrug til sig.

Tilbage til blog

Indsend en kommentar

Bemærk, at kommentarer skal godkendes, før de bliver offentliggjort.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

Om forfatteren:

Robin Roy Krigslund-Hansen er kendt for sin omfattende viden og ekspertise inden for områderne CBD og hamp produktion. Med en karriere, der strækker sig over mere end et årti i cannabisindustrien, har han dedikeret sit liv til at forstå de indviklede aspekter af disse planter og deres potentielle fordele for menneskers sundhed og miljøet. Gennem årene har Robin utrætteligt arbejdet for at fremme fuld legalisering af hamp i Europa. Hans fascination af plantens alsidighed og potentiale for bæredygtig produktion førte ham til at forfølge en karriere inden for feltet.

Mere om Robin Roy Krigslund-Hansen

Relaterede indlæg