CBD kapsler

Det er ikke tilladt at sælge CBD kapsler i Danmark. Det glæder uanset niveauet af CBD eller THC i kapslerne.

Det kommer bag på rigtig mange, da en række CBD webshops sælger ulovlige CBD kapsler i deres danske webshops og sender dem ind over landegrænsen fra udlandet.

Hvorfor er det ulovligt at købe CBD kapsler?

Følgende beskriver reglerne for markedsføring af fødevarer, herunder kosttilskud, i Danmark, der indeholder cannabidiol (CBD) og andre cannabinoider fra hampeplanten (Cannabis sativa L.).

Alle former for CBD produkter, der indtages som drikkevare eller fødevarer er i strid med EU´s regler om Novel Food (nye madvarer).

Generelt skal fødevarer overholde fødevarelovgivningen, herunder Novel Food-forordningen i EU, som siger, at fødevarer, der ikke har været konsumeret i betydeligt omfang i EU før 15. maj 1997, skal undersøges og godkendes, før de kan markedsføres i EU. Derudover skal fødevareforordningens artikel 14 om, at fødevarer ikke må være farlige, overholdes.

Følgende produkter fra hampeplanten anses ikke for at være "novel food": Hampefrø, frømel, proteinpulver fra frø og frøolie fra sorter af hampeplanten (Cannabis sativa L.), der er optaget i EU's sortskatalog og er fri for eller har lavt indhold af tetrahydrocannabinol (THC).

CBD blev tilføjet EU´s Novel Food database i januar 2019 og har lige siden da været forbudt i drikkevarer eller fødevarer i hele den europæiske union, herunder Danmark.

Der er ingen oplysninger om, at andre dele af hampeplanten, herunder ekstrakter af hampeprodukter, har været konsumeret i EU i betydeligt omfang som fødevarer før 15. maj 1997. Derfor anser Fødevarestyrelsen sådanne produkter som "novel food", hvorfor markedsføring kræver en tidligere risikovurdering og godkendelse i henhold til EU's "novel food"-regler, medmindre virksomheden kan dokumentere betydelig konsum som fødevare før maj 1997 i henhold til "novel food"-reglerne.

Det har ingen virksomhed i Europa kunne dokumentere siden reglerne blev indført i januar 2019.

Status for hampe- og cannabidiol/cannabinoider-produkter fremgår af EU's "novel food"-liste (Novel Food Catalogue). Nuværende status er, at ekstrakter af Cannabis sativa L. og afledte produkter, der indeholder cannabinoider, er omfattet af "novel food"-reglerne. Dette gælder både ekstraktet og produkter, hvortil ekstraktet er tilsat som ingrediens. Altså også CBD kapsler. Det samme gælder for ekstrakter af andre cannabinoid-holdige planter og for syntetisk fremstillede cannabinoider.

Der er en proces i gang i EU for at fastslå, om andre dele af hampeplanten (blade, blomster, ekstrakter af forskellige plantedele af hamp m.v.) har været lovligt markedsført i Fællesskabet før 15. maj 1997. EU-kommissionen har i 2018 anmodet om oplysninger fra EU-medlemsstaterne herom.

Hvis der fra en EU-medlemsstat kommer oplysninger om, at andre dele af hampeplanten (blade, blomster, ekstrakter af forskellige plantedele af hamp m.v.) har været lovligt markedsført i Fællesskabet i betydeligt omfang før 15. maj 1997, vil EU's Novel Food Catalogue blive opdateret og præciseret med hensyn til, hvilke dele af hampeplanten, der ikke betragtes som omfattet af "novel food"-reglerne.

Derudover kan markedsføring af CBD kapsler også være ulovlig i Danmark og EU, da de kan indeholde THC i en mængde, der overstiger den tilladte grænse på 0,2%. 

Køb af CBD kapsler kan straffes

Det er vigtigt at undersøge de gældende regler inden man køber eller bruger CBD produkter.

Hvis man som kunde bestiller og modtager ulovlige produkter i den tro, at de er lovlige i Danmark, så er man juridisk ansvarlig for det og kan blive straffet. Import af ulovlige produkter kan straffes med bøde og vil i nogle tilfælde komme på straffeattesten.

Læs mere hos Fødevarestyrelsen.

Tilbage til blog

Indsend en kommentar

Bemærk, at kommentarer skal godkendes, før de bliver offentliggjort.