Amerikanerne vælger cannabis frem for alkohol

04/06 2024
En joint med cannabis og et glas alkohol

For første gang i historien vælger amerikanere nu cannabis frem for alkohol til daglig brug. Dette historiske skift, afsløret af en ny undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Addiction, fremhæver en betydelig ændring i brugsmønstre og offentlig adfærd i USA.

Undersøgelsen, udført af Jonathan P. Caulkins, professor i operationsforskning og offentlig politik ved Carnegie Mellon University, undersøger cannabisbrugstrends fra 1970'erne til 2022 med fokus på forholdet til alkoholbrug. Ifølge dataene har trenden med, at cannabis overhaler alkohol i daglig brug, været undervejs siden mindst 2022.

Udviklingen af USA's cannabispolitik

Undersøgelsen identificerer fire nøgleperioder i udviklingen af USA's cannabispolitik:

  • 1970'erne: Liberalisation markeret af Shafer-kommissionens rapport og statslige dekriminaliseringsinitiativer.
  • 1980-1992: Den konservative Reagan-Bush-æra med narkotikakrig.
  • 1993-2008: Statsledet liberalisering af medicinsk cannabis trods føderal modstand.
  • 2009-2022: Føderal ikke-indblanding, som kulminerede i legalisering i Colorado og Washington i 2012.

Disse perioder viser, hvordan ændringer i politik har påvirket cannabisbrugsmønstre gennem årtierne.

Cannabis og alkoholbrug

Forskningen involverede selvrapporterede undersøgelser fra National Survey on Drug Use and Health (NSDUH), der samlede data fra over en million deltagere. Resultaterne viser, at cannabisbrug nåede sit laveste punkt i 1992, men begyndte at stige støt gennem 1990'erne og begyndelsen af 2000'erne.

Efter føderal ikke-indblanding i statslig legalisering fra 2009 steg cannabisbrug markant. Fra 2008 til 2022 mere end fordobledes antallet af personer, der rapporterede cannabisbrug det seneste år, med det samlede årlige antal brugsdage, der steg fra 2,3 milliarder til 8,1 milliarder dage.

I 2022 rapporterede den typiske cannabisbruger at bruge det 15 til 16 dage om måneden, mens den typiske alkoholbruger rapporterede at bruge alkohol 4 til 5 dage om måneden.

Brugsmønstre

Mens alkoholbrug var mere udbredt, viste cannabisbrugere højere rater af daglig brug. Over 42,3% af månedlige cannabisbrugere rapporterede daglig brug sammenlignet med kun 10,9% af alkoholbrugere. Selvom daglig cigaretrygning stadig overstiger daglig cannabisbrug, bliver mønstrene for cannabisbrug mere lig dem for cigaretter.

Undersøgelsen viser, at mønstre for cannabisbrug er tæt knyttet til ændringer i offentlig politik, med betydelige stigninger i brug i perioder med politisk afslapning. Det er dog vigtigt at bemærke begrænsningerne ved selvrapporterede undersøgelser, som kan mangle verifikation gennem biologiske prøver og udelukke visse grupper med unikke cannabisbrugsmønstre. Social accept af cannabis kan også føre til øget villighed til at indrømme brug, hvilket potentielt kan oppuste rapporterede rater.

Personligt perspektiv

Selvom undersøgelsen ikke definitivt afklarer, om juridiske ændringer direkte påvirker brugsmønstre eller blot afspejler ændrede holdninger, er det klart, at cannabisbrug grundlæggende har ændret sig i omfang siden legaliseringen. Denne ændring rejser vigtige spørgsmål om fremtiden for stofbrug og folkesundhed i USA.

Dette skift mod større daglig brug af cannabis frem for alkohol afspejler bredere samfundsmæssige ændringer i holdninger til cannabis. Den stigende legalisering og normalisering af cannabisbrug vil sandsynligvis fortsætte med at forme brugsmønstre. Som en, der nøje følger udviklingen inden for offentlig politik og sundhed, finder jeg disse tendenser både fascinerende og tegn på en ny æra inden for stofbrug og regulering.

Tilbage til blog

Indsend en kommentar

Bemærk, at kommentarer skal godkendes, før de bliver offentliggjort.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

Om forfatteren:

Robin Roy Krigslund-Hansen er kendt for sin omfattende viden og ekspertise inden for områderne CBD og hamp produktion. Med en karriere, der strækker sig over mere end et årti i cannabisindustrien, har han dedikeret sit liv til at forstå de indviklede aspekter af disse planter og deres potentielle fordele for menneskers sundhed og miljøet. Gennem årene har Robin utrætteligt arbejdet for at fremme fuld legalisering af hamp i Europa. Hans fascination af plantens alsidighed og potentiale for bæredygtig produktion førte ham til at forfølge en karriere inden for feltet.

Mere om Robin Roy Krigslund-Hansen

Relaterede indlæg