99% af alle CBD-produkter i Danmark er ulovlige, men ikke alle

2023-08-18T11:00:01Z
CBD produkt i Danmark

Der er en masse forvirring og forkerte oplysninger om lovligheden af CBD-produkter i Danmark og i Europa. I denne artikel vil vi give dig svar på alle dine spørgsmål. Vi vil give dig hele historien og tidslinjen. Det er en lang artikel, men hold ud, vi vil dække alt, hvad du har brug for at vide.

Lad os starte med at forstå EU-lovgivningen for fødevarer.

Definition af "nye fødevarer" i EU

Den første forordning om Novel Food blev indført i 1997 ved forordning (EU) 258/97 for at etablere en fødevaresikkerhedsmekanisme til kontrol af nyudviklede, syntetiske eller genetisk producerede fødevarer. En opdateret version af forordningen trådte i kraft den 1. januar 2018 (forordning (EU) 2015/2283).

I henhold til art. 3 defineres "nye fødevarer" som: "alle fødevarer, der ikke blev anvendt til konsum i nævneværdigt omfang i Unionen før den 15. maj 1997".

Hvis en fødevare anses for at være ny, skal den godkendes af EU-Kommissionen og underkastes en sikkerhedsvurdering før markedsføringen af Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), før den lovligt kan markedsføres i EU.

Kataloget over nye fødevarer tjener som en ikke-juridisk bindende orientering om, hvorvidt et produkt (af animalsk og vegetabilsk oprindelse og andre stoffer) skal godkendes i henhold til forordningen om nye fødevarer. Kataloget over nye fødevarer afspejler medlemsstaternes holdning.

Cannabis i Novel Food-forordningen

Frem til slutningen af 2018 blev ekstrakter af cannabidiol kun betragtet som nye fødevarer, hvis indholdet af cannabidiol var "højere end CBD-indholdet i kilden Cannabis sativa L.".

Den Stående Komité besluttede allerede i december 1997, og Kommissionen bekræftede i begyndelsen af 1998 bogstaveligt talt: "det blev besluttet, at fødevarer, der indeholder dele af hampaplanten, ikke falder ind under anvendelsesområdet for forordning EU 258/97", og også "at hampeblomster ... betragtes som fødevareingredienser" (f.eks. anvendt til fremstilling af øllignende drikkevarer)".

Hampeblomster og -blade, der er dele af hampplanten, blev ikke betragtet som nye fødevarer.

Så ændrede alt sig pludselig i januar 1999

I slutningen af 2018 besluttede myndighederne i Østrig og Frankrig at ændre deres klassificering af cannabis og begyndte at lægge pres på EU for at få EU til at ændre sin holdning.

I januar 2019 opdaterede medlemsstaternes repræsentanter katalogets poster for "Cannabis sativa L." og "Cannabinoider". Disse opdateringer er beviseligt ukorrekte baseret på logik og historiske fakta, hvilket relevante brancheorganisationer gentagne gange har forklaret medlemsstaterne og Europa-Kommissionen. Det vil dog tage flere år at rette op på dette.

Den nye post for "Cannabis sativa L." nævnte ikke hampeblade og -blomster. Alene af dette fremgår det tydeligt, at ændringerne, som synes at være skrevet i al hast, vedrørende posterne i Novel Food-kataloget ikke var korrekte. Desuden manglede også de traditionelt fremstillede hampekstrakter, selv om ekstraktion anses for at være en traditionel fødevareforarbejdningsmetode.

I den nye post for "Cannabinoider" var ekstrakter med et naturligt forekommende niveau af cannabinoider nu udelukket, selv om de var nævnt i den tidligere postformulering. Sådanne produkter var allerede på markedet og blev forbrugt i betydeligt omfang før 1997. 

European Industrial Hemp Association (EIHA) overbeviste EU om at tilføje hampingredienser i EU's kosmetikdatabase (CosIng)

I oktober 2019 offentliggjorde vores brancheorganisation EIHA.org sin holdning til hampingredienser i EU's kosmetikdatabase (CosIng).

I forslaget blev det foreslået, at følgende kategorier tilføjes som nye INCI-indgange i CosIng-kataloget:

- CANNABIS SATIVA LEAF EXTRACT
- CANNABIS SATIVA LEAF/STEM EXTRACT
- CANNABIS SATIVA ROOT EXTRACT

Umiddelbart efter modtagelsen af forslaget fra EIHA, blev EU besluttet at gennemføre indførslerne og legaliserede dermed brugen af naturlige cannabinoider i kosmetik.

Det har vi i Formula Swiss anvendt siden 2019.

Konsekvenser af Den Europæiske Unions Domstols afgørelse i den franske retssag C-663/18 (Kanavape-sagen)

I november 2020 udsendte Den Europæiske Unions Domstol i Luxembourg pressemeddelelse nr. 141/20 om dommen i den franske retssag C-663/18. Vi har skrevet om de kritiske ændringer i denne artikel.

Domstolssagen handler om to franske direktører for et selskab, der distribuerede CBD-vapeolie til elektroniske cigaretter i Frankrig. CBD'en blev produceret i Tjekkiet af lovlige hampplanter og udvundet af hel plantebiomasse, herunder cannabisblade og -blomster.

I dommen fastslår retten, at EU-retten, navnlig bestemmelserne om fri bevægelighed for varer mellem EU's medlemsstater (som med de nuværende frihandelsaftaler omfatter Norge og Schweiz), er til hinder for national lovgivning som den omtvistede.

Domstolen bemærkede, at bestemmelserne om fri bevægelighed for varer inden for Den Europæiske Union (artikel 34 og 36 TEUF) finder anvendelse, da det CBD, der er genstand for hovedsagen, ikke kan betragtes som et "narkotisk stof".

Siden november 2020 har EU-Domstolens dom ændret det juridiske landskab for CBD-produkter i hele EU's medlemsstater i løbet af de sidste par måneder. Efter dommen har de fleste lokale myndigheder ændret deres juridiske holdning til CBD-produkter, som klart definerer, at CBD udvundet fra hele hampplanten (herunder blade og blomster) ikke bør klassificeres som et narkotika. 

Alle forbud mod cannabisindgreb i kosmetik fjernes i februar 2021

Siden EU-Domstolens dom i november 2020 har EIHA anmodet om en opdatering af CosIng-databasen og har anmodet om at ophæve forbuddet mod Cannabis Sativa L. (begrænsning under II/306) og om at integrere flere INCI-angivelser (International nomenklatur for kosmetiske ingredienser) i databasen.

Mere specifikt havde EIHA anmodet EU om at fjerne alle forbud vedrørende cannabis i CosIng-databasen under hensyntagen til, at EU-Domstolens dom udtrykkeligt henviser til hele cannabisplanten (punkt 76 i dommen). Desuden har de foreslået, at EU tilføjer en ny post i CosIng-databasen med navnet "CANNABIDIOL".

I februar 2021 har EU accepteret denne ændring og indført CBD i CosIng-databasen. Du kan se den helt nye post for Cannabidiol ved at følge dette link. Bemærk venligst, at det hedder "CANNABIDIOL - DERIVED FROM EXTRACT OR TINCTURE OR RESIN OF CANNABIS."

Dertil kommer, at CBD er blevet tilføjet med følgende funktioner: Anti-Sebum, Antioxidant, Skin Conditioning og Skin Protecting. Disse funktioner kan nu markedsføres uden at give CBD-kosmetikprodukter nogen medicinsk virkning.

Den nye klassificering betyder også, at ekstrakter af cannabisblade fra naturligt fremstillet CBD er tilladt i kosmetiske produkter i EU.

CBG (Cannabigerol) tilladt i kosmetik i maj 2021

EU-Kommissionen har tilføjet CBG (Cannabigerol) til CosIng-databasen i maj 2021. Det betyder, at CBG nu er tilladt at anvende i kosmetik uden nogen begrænsninger. Du kan se indlægget her.

Formula Swiss-produkter er registreret i EU og i Storbritannien

Alle vores CBD-produkter - herunder CBD-olier - er også registreret som kosmetik i Den Europæiske Union i Cosmetic Products Notification Portal (CPNP). Derfor er vi en af de meget få europæiske cannabisvirksomheder, der ikke sælger vores CBD-olier som fødevarer, men som kosmetik, og dermed ikke overtræder EU's katalog over nye fødevarer.

Alle EU's medlemsstater har direkte adgang til de fortrolige oplysninger, som vi har indsendt til CPNP.

At kræve status som kosmetisk produkt og registrere sig i EU er ikke nok

For hvert af vores kosmetiske produkter har vi en meget detaljeret produktinformationsfil (PIF), som vi ifølge loven ikke selv må udarbejde. Den skal udarbejdes af et tredjepartsbureau, der er specialiseret på dette område. 

Som en del af PIF-dokumentationen har vi også gennemført obligatoriske hudtests på 50 testpersoner i uafhængige laboratorier i Tyskland og dokumenteret, at vores produkter er sikre og ikke forårsager bivirkninger, når de påføres huden.

Vi er ikke bekendt med andre cannabisvirksomheder i Europa, der har gennemført den fulde registrering og fremlagt den omfattende dokumentation inkl. hudtest på 50 personer pr. produkt.

Afsluttende kommentarer

Klassificeringen af cannabis som en ny fødevare eller drik til mennesker siden 1997 er selvfølgelig helt forkert. Mennesker har konsumeret cannabisprodukter og -ekstrakter i ca. 6.000 år. Så at påstå, at dette først er sket efter 1997 er absurdt. Alligevel skal vi respektere klassificeringen, indtil de europæiske cannabisforeninger lykkedes med at ændre den i de kommende år.

Kataloget over nye fødevarer er ikke en lov, men en ikke-bindende klassificering. Men alle EU's medlemsstater - samt Norge og Schweiz - behandler det som en lov uden at gennemføre lokale sorter baseret på EU-kataloget.

Resultatet er, at alle, der promoverer CBD-produkter som fødevarer, drikkevarer eller til oral indtagelse i Danmark eller andre lande i EU, bryder loven, ifølge de lokale myndigheder.

Det er heller ikke nok at hævde, at et CBD-produkt er til kosmetisk brug. Producenten eller den første importør til EU skal registrere produktet i EU's database, fremlægge en detaljeret produktinformationsfil og foretage obligatoriske hudtest på mennesker i laboratorier af tredjepart. Den fulde registrering er en langvarig og dyr proces, så det er ikke overraskende, at meget få virksomheder i Europa - Formula Swiss inkluderet - har gennemgået hele processen for alle deres kosmetiske produkter.

Selv om et produkt er korrekt klassificeret som kosmetik i EU's database, kan myndighederne vælge at deklassificere produktet, hvis det beskrives eller promoveres som havende egenskaber, fordele eller fordele, der ikke er opført i CosIng-databasen. Som sådan må en CBD-olietinktur ikke have doseringsanbefalinger, og den må heller ikke have nogen form for sundheds- eller medicinske påstande.

Tilbage til blog

Indsend en kommentar

Bemærk, at kommentarer skal godkendes, før de bliver offentliggjort.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

About the author:

Robin Roy Krigslund-Hansen er kendt for sin omfattende viden og ekspertise inden for områderne CBD og hamp produktion. Med en karriere, der strækker sig over mere end et årti i cannabisindustrien, har han dedikeret sit liv til at forstå de indviklede aspekter af disse planter og deres potentielle fordele for menneskers sundhed og miljøet. Gennem årene har Robin utrætteligt arbejdet for at fremme fuld legalisering af hamp i Europa. Hans fascination af plantens alsidighed og potentiale for bæredygtig produktion førte ham til at forfølge en karriere inden for feltet.

Mere om Robin Roy Krigslund-Hansen

Relaterede indlæg