EU CosIng Database indeholder nu en post for naturlig CBD

18/08 2023
EU's CosIng-database

Vi har tidligere skrevet om succesen for vores paneuropæiske brancheforening - The European Industrial Hemp Association (EIHA.org) - og forklaret, hvordan EIHA foreslog ændringer til CosIng-databasen i oktober 2019, og hvordan EU gennemførte de foreslåede ændringer umiddelbart efter og dermed fuldt ud legaliserede Cannabis Sativa Leaf Extract i kosmetikprodukter i alle EU's medlemsstater. 

De positive konsekvenser af ændringen i CosIng-databasen i oktober 2019

Alle vores CBD-holdige produkter er registreret i Cosmetics Products Notification Portal (CPNP) som kosmetik og markedsføres ikke til oral indtagelse.

Formula Swiss er en af blot en håndfuld CBD-virksomheder i Europa, som ikke overtræder restriktionerne i kataloget over nye fødevarer fra januar 2019, da EU besluttede at klassificere CBD-produkter som nye fødevarer.

Implikationer af EU-Domstolens dom i den franske retssag C-663/18 (Kanavape-sagen)

I november 2020 udsendte Den Europæiske Unions Domstol i Luxembourg pressemeddelelse nr. 141/20 om dommen i den franske retssag C-663/18. Vi har skrevet om de vigtige ændringer i denne artikel.

Sagen handler om to franske direktører for et selskab, der distribuerede CBD-vapeolie til elektroniske cigaretter i Frankrig. CBD'en blev produceret i Tjekkiet af lovlige hampplanter og udvundet af hele plantebiomassen, herunder cannabisblade og -blomster.

I's dom fastslår Domstolen, at EU-retten, navnlig bestemmelserne om fri bevægelighed for varer mellem EU's medlemsstater (som omfatter Norge og Schweiz), er til hinder for national lovgivning som den omtvistede.

Domstolen konstaterer, at bestemmelserne om fri bevægelighed for varer inden for Den Europæiske Union (artikel 34 og 36 TEUF) finder anvendelse, da det i hovedsagen omhandlede CBD ikke kan anses for at være et "narkotisk stof".

I de sidste par måneder siden november 2020 har EU-Domstolens dom ændret det juridiske landskab for CBD-produkter i hele EU's medlemsstater, og de fleste lokale myndigheder har ændret deres juridiske holdning til CBD-produkter efter dommen, som klart definerer, at CBD udvundet fra hele hampplanten (herunder blade og blomster) ikke bør klassificeres som et narkotika.

Dagens ændringer i CosIng Database

Siden EF-Domstolens dom i november 2020 har The European Industrial Hemp Association bedt om en opdatering af CosIng-databasen og har anmodet om at leve forbuddet mod Cannabis Sativa L. (begrænsning under II/306) og om at integrere flere INCI-oplysninger (International nomenklatur for kosmetiske ingredienser) i databasen. 

Mere specifikt har EIHA anmodet EU om at fjerne alle forbud vedrørende cannabis i CosIng-databasen under hensyntagen til, at EF-Domstolens dom udtrykkeligt henviser til hele cannabisplanten (punkt 76 i dommen). Desuden har de foreslået, at EU tilføjer en ny post i CosIng-databasen med navnet "CANNABIDIOL".

I dag har EU accepteret denne ændring og indført CBD i CosIng-databasen. Du kan se den helt nye post for Cannabidiol ved at følge dette link. Bemærk venligst, at det hedder "CANNABIDIOL - DERIVED FROM EXTRACT OR TINCTURE OR RESIN OF CANNABIS.

Dertil kommer, at CBD er blevet tilføjet med følgende funktioner: Anti-Sebum, Antioxidant, Skin Conditioning og Skin Protecting. Disse funktioner kan nu markedsføres uden at give CBD-kosmetikprodukterne nogen medicinsk virkning.

Det betyder også, at fra i dag er ikke kun ekstrakter af cannabisblade tilladt i kosmetiske produkter i EU, men også naturligt afledt CBD.

Vi er naturligvis meget glade for ændringerne i CosIng-databasen og roser EIHA og deres hårdtarbejdende team for at have foretaget disse ændringer på vegne af hele den europæiske cannabisproducerende industri.

Tilbage til blog

Indsend en kommentar

Bemærk, at kommentarer skal godkendes, før de bliver offentliggjort.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

Om forfatteren:

Robin Roy Krigslund-Hansen er kendt for sin omfattende viden og ekspertise inden for områderne CBD og hamp produktion. Med en karriere, der strækker sig over mere end et årti i cannabisindustrien, har han dedikeret sit liv til at forstå de indviklede aspekter af disse planter og deres potentielle fordele for menneskers sundhed og miljøet. Gennem årene har Robin utrætteligt arbejdet for at fremme fuld legalisering af hamp i Europa. Hans fascination af plantens alsidighed og potentiale for bæredygtig produktion førte ham til at forfølge en karriere inden for feltet.

Mere om Robin Roy Krigslund-Hansen

Relaterede indlæg