Forsøgsordningen med medicinsk cannabis forlænges i fire år

26 maj, 2021 1 minutter læsetid

Forsøgsordningen med medicinsk cannabis forlænges i fire år

Et bredt flertal af folketingets partier bestående af Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet, Kristendemokraterne og Frie Grønne har i dag besluttet at videreføre forsøgsordningen for medicinsk cannabis, der udløber ved udgangen af 2021.

Aftalen indebærer, at forsøgsordningen forlænges i fire år for så vidt angår lægers mulighed for at ordinere medicinsk cannabis til patienter, mens forsøgsordningen gøres permanent for så vidt angår virksomheders mulighed for dyrkning af cannabis til medicinsk brug.

Den gældende forsøgsordning med medicinsk cannabis ophører ved udgangen af 2021, og videreførelsen af forsøgsordningen skal derfor ske ved lov. Regeringen vil fremsætte lovforslag i efteråret 2021 med henblik på vedtagelse inden udgangen af 2021.

Aftalepartierne er enige om at stemme for lovforslaget. Der kan i forbindelse med lovforslagsprocessen blive foretaget mindre tekniske justeringer i ordningen.

Meget positivt for Formula Swiss Medic i Danmark

For vores danske datterselskab, Formula Swiss Medic ApS, betyder det, at vores kommende produkter ikke blot vil være tilgængelige i Danmark i slutningen af 2021, men forventeligt til 2025.

Forlængelsen af forsøgsordningen betyder, at vi forsat kan investere betydelige ressourcer i udvikle nye medicinske cannabis produkter til det danske marked uden at være bekymret for, at forsøgsordningen udløber indenfor meget kort tid.


Giv en kommentar

Kommentaren vil blive godkend, før den bliver vist på siden.

Nyhedsbrev