Hvilke virkninger kan CBD olie have?

Der er stadig begrænsede CBD forskningsdata tilgængelige om den terapeutiske påvirkning. Forskningsundersøgelser har dog bekræftet, at CBD understøtter endocannabinoidsystemets (ECS) regulerende rolle, men omfanget af støtten mangler at blive dokumenteret yderligere.

Vi er ikke autoriseret til at levere enhver påstand om potentielle sundhedsmæssige fordele eller give nogen medicinsk rådgivning.

Vores CBD olie er ikke beregnet til at diagnosticere, behandle, helbrede eller forebygge nogen sygdom, sygdom eller medicinsk tilstand. Hvis du har spørgsmål om den medicinske anvendelse og virkningerne af vores CBD olier, så spørg din læge eller på apoteket.

Alle udsagn på denne hjemmeside er uden garanti for virkningen.

Læs mere om CBD.