Er CBD fødevarer ulovlige i Europa?

18/08 2023
Er CBD fødevarer ulovlige i Europa?

I denne artikel vil vi forklare, hvorfor alle CBD produkter til oral indtagelse - herunder CBD kapsler, CBD gummies, CBD olier til oral indtagelse - og alle andre CBD spiselige produkter i øjeblikket betragtes som ulovlige produkter i alle EU's medlemsstater.

Vi vil også give vores mening om, hvorfor vores virksomhed og mange andre interessenter i Europa mener, at den juridiske fortolkning og håndhævelse af lovene i EU er forkert, samt hvorfor den juridiske situation forventes at ændre sig i de kommende år.

Definition af Novel Food

Den første forordning om Novel Food blev indført tilbage i 1997 ved Forordning (EU) 258/97 med det formål at etablere en fødevaresikkerhedsmekanisme til kontrol af nyudviklede, syntetiske eller genetisk producerede fødevarer og kosttilskud. En opdateret version af forordningen trådte i kraft den 1. januar 2018 (Forordning (EU) 2015/2283).

I henhold til art. 3 defineres Novel Food som:

"enhver fødevare, der ikke blev anvendt til konsum i nævneværdigt omfang i Unionen før den 15. maj 1997".

Hvis en fødevare betragtes som ny, betyder det, at den skal godkendes af EU-Kommissionen og underkastes en sikkerhedsvurdering af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) før markedsføringen, før den lovligt kan markedsføres i EU.

Kataloget over Novel Food tjener som en ikke-juridisk bindende vejledning om, hvorvidt et produkt (af animalsk og vegetabilsk oprindelse samt andre stoffer) skal godkendes i henhold til forordningen om Novel Food. Kataloget over Novel Food afspejler medlemsstaternes holdning. Som sådan kan henvisninger til kataloget over Novel Food ikke anvendes til at begrænse cannabisprodukter i Den Europæiske Union eller i Schweiz, men det sker ikke desto mindre dagligt.

Cannabis i forordningen om Novel Food

Indtil udgangen af 2018 blev ekstrakter af cannabidiol kun betragtet som Novel Food, hvis indholdet af cannabidiol var "højere end CBD-niveauerne i kilden Cannabis sativa L.". Med andre ord var naturligt udvundet cannabidiol tilladt, hvis det var i en koncentration på 2-5 %, hvilket er det naturlige niveau af CBD i de fleste EU-godkendte hampesorter, mens stærkere koncentrationer blev betragtet som nye og dermed ulovlige.

Den stående EU-komité besluttede allerede i december 1997, og Kommissionen bekræftede skriftligt over for den europæiske hampebranche i begyndelsen af 1998 bogstaveligt talt:

"det blev besluttet, at fødevarer, der indeholder dele af hampplanten, ikke falder ind under anvendelsesområdet for forordning EF 258/97", og også "at hampeblomster ... betragtes som fødevareingredienser" (f.eks. anvendt til fremstilling af øllignende drikkevarer)".

Hampeblomster og -blade, der er dele af hampplanten, blev naturligvis ikke betragtet som Novel Food.

I januar 2019 opdaterede EU-medlemsstaternes repræsentanter posterne i kataloget over Novel Food for "Cannabis sativa L." og "cannabinoider". Disse opdateringer er beviseligt ukorrekte, baseret på logik og historiske fakta, som organisationer som European International Hemp Association (EIHA) og mange andre interessenter gentagne gange har forklaret medlemsstaterne og Europa-Kommissionen.

Den nye post for "Cannabis sativa L." nævner ikke længere hampeblade og -blomster. Alene på baggrund af dette er det indlysende, at de seneste ændringer, som synes at være skrevet i al hast, vedrørende posterne i kataloget over Novel Food er ukorrekte. Desuden mangler nu også de traditionelt fremstillede hampekstrakter, selv om ekstraktion betragtes som en traditionel og konventionel metode til fødevareforarbejdning.

I den nye post for "Cannabinoider" er ekstrakter med et naturligt forekommende indhold af cannabinoider nu udelukket, selv om de var nævnt i den tidligere postformulering. Sådanne produkter var allerede på markedet og blev forbrugt i betydeligt omfang før 1997.

 

Cannabisudtræk i EU-lovgivningen

CBD-ekstrakter kan være vandige ekstrakter (f.eks. "til øllignende drikkevarer"), ekstrakter ved presning, ekstrakter baseret på fedtekstraktion ("affedtede hampefrø") eller ekstrakter fremstillet ved hjælp af traditionelle ekstraktionsmidler.

Siden 2009 fremgår det klart af EU-direktiv 2009/32/EF, at traditionelle ekstraktionsmidler, såsom ethanol (alkohol) eller CO2 (kuldioxid), skal være tilladt af medlemsstaterne ved fremstilling af fødevarer eller fødevareingredienser.

Simpelt sagt betyder det, at når et levnedsmiddel eller en levnedsmiddelingrediens forarbejdes ved hjælp af en traditionel produktionsmetode for ekstraktion ved hjælp af de ekstraktionsmidler, der er opført og tilladt i direktivet, forbliver det et levnedsmiddel eller en levnedsmiddelingrediens og betragtes ikke som et "nyt levnedsmiddel"-produkt (jf. art. 2, stk. 1, andet afsnit, i direktivet).

Den efterfølgende opdatering af forordningen om Novel Food (2015/2283) kan derfor, under hensyntagen til dette allerede eksisterende direktiv 2009/32/EF, kun betyde nye ekstraktionsmidler og "nye ekstrakter", men ikke ekstrakter, der er fremstillet og produceret ved hjælp af de traditionelle ekstraktionsmidler, der allerede er reguleret.

Substantielle beviser mod kataloget over Novel Food

Flere organisationer inden for cannabisindustrien i Europa har allerede delt væsentlige beviser med Europa-Kommissionen, der beviser, at hampeblomster, -blade og -ekstrakter har været indtaget som fødevarer i århundreder, og at de såkaldte "low-THC"-sorter, der defineres som industrihamp, historisk set altid har indeholdt cannabidiol (CBD). Især i disse industrihampesorter - herunder dem, der allerede var opført i EU's sortskatalog længe før 1997 - er det respektive indhold af CBD i forhold til THC meget højt sammenlignet med "højt-THC"-karsorter.

Den generelle holdning i branchen, som vores virksomhed deler som aktive medlemmer af og stærke tilhængere af EIHA samt juridiske eksperter, er, at hampeblade og -blomster samt sådanne hampekstrakter fra industrihamp med det naturlige indhold af cannabinoider (dvs. dem, der ikke er beriget med CBD-isolat og -krystaller) er traditionelle fødevarer og ikke falder ind under anvendelsesområdet for forordningen om Novel Food. Denne holdning er helt i overensstemmelse med de formuleringer i kataloget over Novel Food, der er gældende indtil januar 2019.

Følg vores blog for at holde dig opdateret om den juridiske situation for hamp og cannabis i Europa.

Tilbage til blog

Indsend en kommentar

Bemærk, at kommentarer skal godkendes, før de bliver offentliggjort.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

Om forfatteren:

Robin Roy Krigslund-Hansen er kendt for sin omfattende viden og ekspertise inden for områderne CBD og hamp produktion. Med en karriere, der strækker sig over mere end et årti i cannabisindustrien, har han dedikeret sit liv til at forstå de indviklede aspekter af disse planter og deres potentielle fordele for menneskers sundhed og miljøet. Gennem årene har Robin utrætteligt arbejdet for at fremme fuld legalisering af hamp i Europa. Hans fascination af plantens alsidighed og potentiale for bæredygtig produktion førte ham til at forfølge en karriere inden for feltet.

Mere om Robin Roy Krigslund-Hansen

Relaterede indlæg